เส้นทางการบิน

สายการบิน

ปลายทาง

Kan Air

เชียงใหม่

Nok Air

กรุงเทพ - ดอนเมือง

Thai AirAsia

กรุงเทพฯ - ดอนเมือง, อู่ตะเภา - พัทยา

Thai Lion Air

กรุงเทพ - ดอนเมือง

Thai Smile

กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ

* การปรับปรุง: เที่ยวบินไทยแอร์เอเชียไปยัง U-Tapao Pattaya เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2017
© สนามบินอุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.